İleri sensör ve bileşenlerden akıllı birim, cihaz ve sistemlere.

Kabiliyetlerimiz

Elektro-Optik, Navigasyon, Fotonik Entegre Devre, Si Fotonik Kızılötesi Sensör ve Geniş Bant Aralıklı (WBG) Yarıiletken teknolojilerinde geliştirilen bileşenleri

  • Yüksek hızlı analog, sayısal ve miks-sinyal donanım tasarım ve geliştirme
  • Gerçek zamanlı, analog ve sayısal sinyal işleme, gömülü uygulama tasarım ve geliştirme
  • Kullanıcı arayüz yazılımı tasarım ve geliştirme
  • Mekanik tasarım
  • Isıl analiz, yapısal analiz ve simülasyon
  • Kalite ve konfigürasyon yönetimi

yetkinliklerimiz ile özgün elektronik donanım, yazılım ve mekanik bileşenler sayesinde akıllı birim, cihaz ve sistemlere dönüştürüyoruz. Müşteri isterleri ve uluslarası standartlara uygun olarak geliştirilen akıllı birim, cihaz ve sistemlerin ürün yaşam döngüsünü, Kalite ve Konfigürasyon süreçleri ile yönetiyoruz.

Laboratuvarlarımız

2003 senesinde Bilkent Üniversitesi bünyesinde kurulan, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (Nanotam), eğitim ve Ar-Ge konularında öncü bir kurumdur.
Nanotam, araştırmalara hız kazandırmak ve üretilen bilgi ve teknolojiyi ticari ürün haline getirmek üzere, 2014 senesinde Bilkent Üniversitesi işbirliği ile AB MikroNano Spin-off şirketini kurmuştur.

AB-MikroNano’dan Akıllı Birim ve Cihaz Sistemleri

Müşteri istekleri ve uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen akıllı birim, cihaz ve sistemlerin ürün yaşam döngüsünü Kalite ve Konfigürasyon süreçleri ile yönetiyoruz