Yeni nesil yarıiletkenler için ileri üretim ve entegrasyon

Kabiliyetlerimiz

Ar-Ge ve seri üretime uygun tasarım, simülasyon, mikro-nano fabrikasyon, karakterizasyon ve paketleme teknolojilerini ve uç ortam koşullarında test yeteneklerini barındıran altyapı, birikim ve yarıiletken malzemeye özgü çalışma disiplinine sahip deneyimli ekip ile; Silisyum (Si) gibi geleneksel yarıiletken malzemenin sınırlarını zorlayarak, güncel kritik teknolojilerin ihtiyaçlarını karşılayacak fotodedektörler, GaN ve SiC gibi yenilikçi yarıiletken teknolojilerini temel alan transistör ve entegre devre üretim süreçleri geliştiriliyor.

Farklı uygulama alanlarının sofistike ihtiyaçlarına uygun opto-elektronik özelliklere ve paketleme teknolojilerine sahip aygıt tasarlama, üretme ve kalifiye etme olanaklarına sahip olan AB-MikroNano, hızlı prototipleme ve hızlı seri üretime aktarma yeteneğiyle kritik teknolojilerin yerlileştirilmesinde ve özgün ulusal teknolojilerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan çevikliğe sahip bulunuyor. AB-MikroNano tarafından yürütülen silisyum tabanlı fotodedektör üretimi hem süreklilik arz ediyor hem de seri üretim düzeyinde olgunlaşıyor.

RF teknolojileri çerçevesinde tasarlanan transistör ve entegre devrelerin (MMIC), fiziksel dünyada var edilmesini sağlayacak olan epitaksi büyütme de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan hız ve yüksek güç eldesini sağlayacak nanometre mertebesinde desenleme süreçlerini de içeren fabrikasyon teknolojileri ile buna dayalı transistör ve MMIC üretimleri ülkemizin en nitelikli temiz oda altyapısı ve makine parkurunda gerçekleştiriliyor.

Laboratuvarlarımız

2003 senesinde Bilkent Üniversitesi bünyesinde kurulan, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (Nanotam), eğitim ve Ar-Ge konularında öncü bir kurumdur.
Nanotam, araştırmalara hız kazandırmak ve üretilen bilgi ve teknolojiyi ticari ürün haline getirmek üzere, 2014 senesinde Bilkent Üniversitesi işbirliği ile AB MikroNano Spin-off şirketini kurmuştur.


Farklı Uygulama Alanlarının Sofistike İhtiyaçlarına Uygun Çözümler

AB -MikroNano, yarıiletken malzemeye özgü çalışma disiplinine sahip deneyimli ekibiyle; geleneksel yarıiletken malzemenin sınırlarını zorlayarak, güncel kritik teknolojilerin ihtiyaçlarını karşılayacak fotodedektörler ve yenilikçi yarıiletken teknolojilerini temel alan transistor ve entegre devre üretim süreçleri geliştiriliyor.


Yarıiletken Üretim ve Entegrasyon Teknolojileri Bölüm Galerisi