Işık hızında entegre devreler

Kabiliyetlerimiz

Kullanım alanı her geçen gün daha da genişleyen fotonik entegre devrelerin yakın gelecekte elektronik devrelerin yerini alması bekleniyor. Elektrik akımını ileten elektronların yerine ışık dalgalarını ileten fotonların görev aldığı fotonik devrelerin başlıca kullanım alanları arasında bütünüyle optik veri linkleri (all optical links), veri iletişimi (data communications) ve fiber optik ağlar yer alıyor.

Veri platformu ya da ağı üzerindeki tüm verinin optik yöntemlerle iletildiği bu uygulamalarda gerekli olan verici, alıcı, modülatör anahtarlayıcı ve yönlendirici bileşenlerin üretilmeleri ve bir araya getirilerek tek bir alttaş üzerinde toplanmaları fotonik entegre devreler ile mümkün oluyor. Öte yandan 20 GHz’den daha hızlı ultra geniş bantlı RF linkler, çok düşük RF kayıplar, yüksek dinamik aralığına sahip sinyal iletim yeteneği sayesinde yüksek performanslı radar ve mikrodalga iletişim konularında da fotonik entegre devrelerin önemli uygulamaları bulunuyor.

Analogdan sayısala dönüşüme ihtiyaç duymadan analog sensör verilerinin optik taşıyıcılar üzerinde taşınması ve bu işlemlerin kompakt ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için yine entegre fotonik devre ve bileşenler kullanılıyor.
Yakın zamanda, tüm bu uygulamaların çok düşük optik kayıpla, düşük güç tüketecek şekilde, ultra kompakt ve çok daha ucuz üretilmeleri için nanoteknoloji temelli fotonik entegre devreler ortaya çıktı. Bu konu kısa sürede, dünyada çok sayıda araştırma grubu ve şirketin birbirleriyle kimi zaman yarış, kimi zaman iş birliği içinde hızla geliştirdikleri bir çalışma alanına dönüştü.

Klasik fotonik entegre devrelerde ışığın iletildiği dalgakılavuzları 5-10 mikrometre boyutlarında olmasına karşın, nanoteknoloji temelli dalgakılavuzu yapılarında dalgakılavuzu kesit alanı yaklaşık 100 kat küçültülerek, enerjinin çok daha verimli iletiliyor ve entegre devre boyutları yüzlerce kat küçültülebiliyor. AB-MikroNano’da yürütülen nanoteknoloji temelli fotonik entegre devre çalışmalarıyla tüm uygulama alanları için yenilikçi, verimli ve ucuz çözümlerin üretiliyor.

Laboratuvarlarımız

2003 senesinde Bilkent Üniversitesi bünyesinde kurulan, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (Nanotam), eğitim ve Ar-Ge konularında öncü bir kurumdur.
Nanotam, araştırmalara hız kazandırmak ve üretilen bilgi ve teknolojiyi ticari ürün haline getirmek üzere, 2014 senesinde Bilkent Üniversitesi işbirliği ile AB MikroNano Spin-off şirketini kurmuştur.


Fotonik Entegre Devreler Elektronik Devrelerin Yerini Alıyor

Fotonik entegre devrelerin yakın gelecekte elektronik devrelerin yerini alması bekleniyor. Başlıca kullanım alanları arasında bütünüyle optik veri linkleri (all optical links), veri iletişimi (data communications) ve fiber optik ağlar yer alıyor.


Fotonik Entegre Devre Teknolojileri Bölüm Galerisi