Patentler

Patentler

2021/022294

Gelişim Modlu (G-Modlu) Bir Yemt Aygıt Fabrikasyon Yöntemi

2021/022272

Fiber Optik Sarım Üretimi İçin Bir Sarım Makarası

2020/22357

Bir İnce Film Direnç Elemanı Oluşturma Yöntemi

2020/18648

Yüksek Elektron Mobiliteli Transistör (Yemt) Epitaksiyel Yapısı Ve Bunu Büyütme Yöntemi

2020/18191

Isı Transferi Yüksek Bir Yüksek Elektron Mobiliteli Transistör Aygıtı Ve Bunu Elde Etme Yöntemi

2020/14952

Bir Elektriksel İzolasyon Bölgesi Oluşturma Yöntemi

2020/11978

Derin Ultraviyole Bölgesinde Yüksek Işıma Şiddetine Sahip Bir Işık Yayan Diyot Yarıiletken Yapısı Ve Aygıtı

2020/10982

Fiber Optik Sarım İçin Bir Makara

2020/10325

Şeffaf Metal Pencere İçeren İndiyum Galyum Nitrat (Ingan) Temelli Güneş Hücresi Fabrikasyon Yöntemi

2020/10321

Bir Tavlanmamış Ohmik Kontak Oluşturma Yöntemi

2020/08105

Çoklu Kuatum Kuyu İçeren Bir Yüksek Elektron Mobiliteli Transistor Aygıtı Ve Bunun Üretim Yöntemi

2020/06104

Nanoparçacık Formunda Bir Dielektrik Tabaka İçeren Bir Yarıiletken Aygıt Yapısı Ve Bunu Elde Etme Yöntemi

2020/04873

Proton Değişimi Yöntemi İçin Bir Asansörlü Düzenek

2019/21983

Gelişim Modunda Çalışan Yüksek Elektron Mobiliteli Transistör Aygıtında Kapı Fabrikasyon Yöntemi

2019/21981

Nanoparçacık İçeren Yüksek Kapasitansli Kapasitör Yapısı Ve Bunun Üretim Yöntemi

2019/21965

Sızdırmaz Paketleme İçin Bir Elektrot Yapısı ve Bununla Paketleme Yöntemi

2019/18756

İki Adet Fotodedektör İçeren Bir Fiber Optik Dağıtık Akustik Sensör

2019/22966

Dönü Hatası Azaltılan Bir Fiber Optik Dönüölçer Sistemi

2019/18690

Bir Merdiven Geometrik Şekilli Kapı Fabrikasyon Yöntemi

2019/16030

Yastık Bölgesi İçeren Fiber Optik Sarım Üretimi İçin Bir Makara

2019/09772

Dairesel Yarıiletken Alttaş İçin Bir Kenar Yığını Alma Aparatı

2019/10878

Optik Fiber İçin Bir Temizleme Ve Yapıştırıcı Uygulama Aparatı

2019/10878

Optik Fiber İçin Bir Temizleme Ve Yapıştırıcı Uygulama Aparatı

2019/09497

Mekanik Dayanımı Arttırılmış Çok Fonksiyonlu Bütünleşik Optik Aygıt Elde Etme Yöntemi

2019/09477

Yüksek Elektron Mobiliteli Transistörler İçin Ohmik Kontak Oluşturma Yöntemi

2019/08360

Kapı Kayma Sorununu Azaltan Bir Yüksek Elektron Mobiliteli Transistör (Yemt) Yapısı Ve Bunu Elde Etme Yöntemi

2019/04256

P-InAs/P-InN Heteroeklem Tabanlı Yüksek Deşik Mobiliteli Transistör Aygıt Yapısı Ve Bunun Büyütme Yöntemi

2019/04015

Vakum Pompası İçin Bir Kontrol Devresi

2019/03776

Bir Fiber Optik Dönüölçer Sistemi

2019/03413

Çok Fonksiyonlu Entegre Optik Aygıt Ve Bunun Üretim Yöntemi

2018/20998

Hava Köprüsü İçeren Bir Kapı Yapısı Ve Bunun Fabrikasyon Yöntemi

2018/20936

Faz Duyarlı Ozar Tabanlı Dağıtık Akustik Algılama Sistemi (Daas) İçin Performans Karakterizasyon Yöntemi

2018/20911

Fotolitografi İşlemi İçin Bir Kenar Yığını Alma Aparatı

2018/19459

Gelişim Modunda (G-Mod) Çalışan Yüksek Elektron Mobiliteli Transistör (Yemt) Aygıt Fabrikasyon Yöntemi

2018/19464

Sıvı Dozajlama Ünitesi İçin Bir Damlama Engelleyici Aparat

2018/19408

G-Modunda Çalışan Gan Tabanlı Yüksek Elektron Mobiliteli Transistör (Yemt) Aygıt Yapısı

2018/10264

İki Boyutlu Galyum Nitrat (Gan) Tabaka İçeren Bir Yüksek Elektron Mobiliteli Transistör Aygıtı Ve Bunu Elde Etme Yöntemi

2018/09349

Optik Modülatör Sızıntısından Kaynaklanan Sinyal Dalgalanmalarını En Aza İndirgemek İçin Bir Fiber Optik Dağıtık Akustik Sensör Aygıtı

2018/09303

Fiber Optik Sarım İçin Bir Makara

2018/09300

Gan Temelli Bir Nükleer Pil Aygıt Yapısı Ve Bunun Fabrikasyon Yöntemi

2018/06609

Alan Levhalı Yüksek Elektron Mobiliteli Transistör (Yemt) Aygıt Yapısı Ve Bunun Fabrikasyon Yöntemi

2018/01461

P-Tipi Gan Tabaka Üzerine Düşük Kontak Dirençli Ohmik Kontak Elde Etme Yöntemi

2017/23128

Havada Duran Arabağlantı Metali Fabrikasyon Yöntemi

2017/23097

Adaptif Hata Tahmini Yapan Akıllı Bir Termoelektrik Soğutucu Kontrol Sistemi

2017/23079

Monokalgojen Çoklu Kuantum Kuyu Tabakası İçeren Işık Yayan Diyot Yapısı

2017/17381

Bir Fiber Optik Dağıtık Akustik Sensör Aygıtı

2017/17354

İki Boyutlu Grup-Iıı Monokalkojen Tampon Tabakası İçeren Bir Yüksek Elektron Mobiliteli Transistör Aygıtı

2017/16308

Adacıklanma Aşındırmasından Sonra Silikon Nitrat (Sin) Yalıtkan Tabaka Büyütme Yöntemi

2017/14499

Sensörler İçin Bir Mikro Isıtıcı Taban Ve Bunun Üretim Yöntemi

2017/13719

Odak Düzlem Dizini Kolon Yapılarında Elektroliz Yoluyla İndiyum (In) Metal Kaplama Yöntemi

2017/10773

Bir Çift Katmanlı Dielektrik Tabaka İçeren Yüksek Elektron Mobiliteli Transistör (Yemt) Yapısı Ve Bunun Üretim Yöntemi

2017/10766

Gan Tabanlı Yüksek Elektron Mobiliteli Transistör (Yemt) Aygıt Yapısı Ve Bunun Fabrikasyon Yöntemi