Zorlu koşullarda hassas ve hızlı navigasyon bilgisi

Kabiliyetlerimiz

Navigasyon sistemi çözümlerinde AB-MikroNano tarafından geliştirilen ve üretilen navigasyon sensörleri kara, hava, deniz ve uzay uygulamalarında geniş bir kullanım alanı sunuyor. Geliştirilen ataletsel sensörler aracılığıyla özellikle saha uygulamalarında zorlu çevresel koşullarda hassas ve hızlı navigasyon bilgisi elde edilebiliyor. Bu sayede harici bir navigasyon sistemi (GPS gibi) ihtiyacı olmaksızın sensörlerin yerleştirildikleri platformların kendi konumunu ve yönelimini bulması sağlanıyor.

AB-MikroNano tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen ve çoklu sayıda seri üretimi yapılan fiber optik tabanlı dönüölçerler (Gyroscope), farklı platformlarda ataletsel ölçüm birimi (AÖB/IMU) ve ataletsel navigasyon sistemlerinde (ANS/INS) yaygınlıkla kullanılıyor. Farklı hassasiyete sahip fiber optik dönüölçerlere ait ışık kaynağı MIOC, fiber sarım gibi kritik tüm alt bileşenler AB-MikroNano bünyesinde yerli ve milli olarak hem geliştiriliyor hem de üretiliyor.

Laboratuvarlarımız

2003 senesinde Bilkent Üniversitesi bünyesinde kurulan, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (Nanotam), eğitim ve Ar-Ge konularında öncü bir kurumdur.
Nanotam, araştırmalara hız kazandırmak ve üretilen bilgi ve teknolojiyi ticari ürün haline getirmek üzere, 2014 senesinde Bilkent Üniversitesi işbirliği ile AB MikroNano Spin-off şirketini kurmuştur.

Harici Navigasyon Sistemlerinden Bağımsız Platform

Farklı hassasiyete sahip fiber optik dönüölçerlere ait ışık kaynağı MIOC, fiber sarım gibi kritik tüm alt bileşenler AB-MikroNano bünyesinde yerli ve milli olarak hem geliştiriliyor hem de üretiliyor.

Navigasyon Teknolojileri Bölüm Galerisi