Biz Kimiz?

Bilkent Üniversitesi bünyesinde 2003 senesinde kurulan Nanotam, yüksek teknoloji alanında ARGE çalışmaları yürütür ve bilim üretir; bunu teknolojiye dönüştürür ve teknolojik ürünler ortaya çıkarmayı hedefler. Üretim faaliyetlerine hız kazandırmak amacıyla 2014 yılında Aselsan’ın ticari kabiliyeti ile birleşen Aselsan Bilkent MikroNano A.Ş (ABMN) %50 Aselsan %50 Bilkent Üniversitesi ortaklığı ile kurulmuş bir “Spin-Off” şirkettir.

Türkiye’nin ilk üniversite ve sanayi işbirliği kuruluşu olan ABMN, Nanotam aracılığıyla ileri teknolojileri geliştiriyor ve nitelikli ürün haline getiriyor. Teknolojik çözümü yapılan ürünler, ABMN vasıtasıyla ürün haline getirilerek müşterilere sunuluyor. ABMN aynı zamanda, ürünlerde satış sonrası lojistik destek de sağlıyor.

Vizyon

Yüksek teknoloji tabanlı Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu geliştirdiği kritik teknolojik ürünleri ile ülkemizde öncü, dünyada bilinen bir teknoloji firması olmak.

Misyon

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Ar-Ge faaliyetlerinin ticari ürüne dönüştürülmesi ilkesi doğrultusunda geliştirdiği yüksek teknolojiye dayalı ürünleri ile ülkemiz endüstrisinin teknolojik seviyesini ve dünya pazarındaki payını yükseltmek.

Değerlerimiz

Sürekli Gelişim

Yenilikçilik

Güven ve İşbirliği

Bilimsel ve Teknolojik merak

Organizasyon Şeması

Kalite Politikamız

ASELSAN BİLKENT MİKRO NANOA.Ş olarak;

Gizlilik, Tarafsızlık, Güvenilirlik, Dürüstlük, İzlenebilirlik ilkelerine bağlı kalarak gerçekleştirilen proje hizmetlerimizde; yasalar çerçevesinde, müşteri talepleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, kalite politikası ve prosedürleri konusunda eğitimli, alanında uzman personelin sürekli iyileştirme amacımıza aktif katılımları ile günün koşullarına göre teknolojik ve metodolojik sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirmeyi hedefler ve bu hedefler doğrultusunda

• Sürekli olarak doğru ve güvenilir analiz sonuçları üretmeyi,

• Müşteri Memnuniyetini arttırmayı

• TS EN ISO 9001:2015 Standardının tüm gereklerini yerine

getirmeyi amaçlayan bir düzey ve kalitede müşterilere hizmet vermeyi

TAAHHÜT eder.